прием

За постъпване в Хоспис Надежда са необходими:

Среща

Пациентите се приемат след провеждане на предварителен разговор и уточняваща среща с близките на пациента.

Медицинско досие

 епикриза, лабораторни изследвания, доказана диагноза, редовна терапия, рецептурна книжка и др.

Прием

При приемането потребителя/пациента трябва да носи лична карта както и подходящи лични вещи

Записването и постъпването се осъществяват по следната процедура: 

ПРИЕМ: Прием следва след запознаване на медицинския екип или представители на Хоспис Надежда с документацията, определяща здравословното състояние на пациента – рецептурна книжка, епикризи за настоящи и минали заболявания, назначено лечение от медицински специалисти. 

ПРЕВОЗ: Предлагаме възможност за превоз от мястото, където пациентът се намира, до Хоспис Надежда, гр. Тръстеник. 

ПРЕСТОЙ: Определя се според здравословното състояние на пациента и желанието на неговите близки.

ЛИЧНИ ВЕЩИ: Препоръчително е пациентът да носи свои лични вещи - гребен, кърпа, бельо, чехли за баня, тоалетни принадлежности, подходящи дрехи за през деня и през нощта и др. 

ЛЕКАРСТВА: При самото настаняване, здравната документация и лекарствата на пациента се предават на представител на Хоспис Надежда, който носи отговорност за съхранението им. 

ПОСЕЩЕНИЯ: Часовете за посещение са само препоръчителни. Определени са така, че да могат да са ефективни и пълноценни и за двете страни без това да пречи на другите потребители и на персонала да извършва своите задължения.  

ХРАНЕНЕ: Четирикратно хранене /закуска, обяд, следобедна закуска, вечеря/, съобразено със здравословното състояние и нуждите на пациента

ЦЕННОСТИ: При постъпване в хосписа не се носят ценни книжа и документи, големи суми пари и бижута. В случай че е наложително се изготвя приемо-предавателен протокол и ценните вещи се съхраняват на подходящо място. Хосписът не носи отговорност за изгубени или откраднати ценни вещи.

Хоспис Надежда осигурява
специализирана медицинска помощ за: 

 • Пациенти с онкологични заболявания
 • Пациенти пракарали инфаркт и инсулт
 • Пациенти с обструктивна белодробна болест
 • Пациенти с хронични заболявания
 • Пациенти с невродегенеративни заболявания
 • Възрастни хора с общ дискомфорт и в невъзможност да се грижат за себе си
 • Психични и мозъчносъдови заболявания (деменции, Алцхаймер, Паркинсон и др.)
 • Ортопедични заболявания (фрактури, ампутации и др.) Други
 • Нуждаещи се от възстановяване след операция - хирургична, ортопедична и/или след друго болнично лечение
 • Пациенти, нуждаещи се от продължително поддържащо лечение и рехабилитация
 • Тежко болни, които са в края на жизнения си път и се нуждаят от палиативни грижи

Нашите пациенти могат да разчитат  на нас

Основната мисия на хоспис Надежда е да облекчи симптомите, болката и стреса причиненни от тежките заболявания.
Медицинския персонал е специално подготвен за работа с тежко болни пациенти за облекчение на техните симптоми и постигане на добро общо състояние възможно най-дълго.
В хоспис Надежда мултидисциплинарен екип работи заедно както с пациента, така и с неговите близки за да предостави необходимата подкрепа – медицинска, социална и емоционална – необходими за да се живее с потенциално фатално заболяване. Персоналът, който е отдаден на постигането на тези цели е високоспециализиран и включва лекари, медицински сестри, социални работници, психолози, които сътрудничат помежду си с цел максимално обгрижване на всеки един пациент.

График за посещение на близки

 • Няма стриктно определени часове за посещение. 
 • Определените часове са само препоръчителни и са уредени така, че да могат да дадат на посетителите и пациентите колкото се може повече време да бъдат заедно, без това да пречи на останалите пациенти и на персонала да извършва своите задължения. 
 • Редно е посетителите да се съобразяват с часовете за почивка и хранене.
 • За здравето на вашите близки и здравния персонал -  съобразявайте се с правилата за посещения по време на пандемия

Посещения по време на пандемия COVID-19

С цел защита и здравна сигурност на нашите пациенти, достъпът на външни лица, включително и на роднини на пациентите, е преустановен. Достъпът на придружители при настаняване на нов пациент се извършва при строго определени правила и с прилагане на предпазни средства.

COVID-19 и сигурност в Хоспис Надежда

Covid-19 органичения и мерки за безопастнст в Хоспис Надежда  Прочети повече