COVID-19органичения и мерки за безопастнст

В "ХОСПИС НАДЕЖДА"
С ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШИТЕ БЛИЗКИ

Хигиена

  • Хоспис Надежда поддържа най-високи нива на хигиена в сградата, тъй като тя е в основата на безопасния престой на резидентите, посетителите и служителите. 
  • Хигиенизирането и дезинфекцията на помещенията, включително на подове, дръжки на врати, плотове, кранчета на смесителни батерии и др., се извършва поне три пъти дневно. 
  • Специалистите, които работят в Хосписа, са снабдени със специална екипировка, като допълнение към тяхната медицинска униформа, например специални маски за многократна употреба със сменяем филтър, ръкавици и други. 
  • Смяна на спалното бельо се извършва два пъти по-често от обикновено.

Ограничен достъп 

  • С цел защита и здравна сигурност на нашите пациенти, достъпът на външни лица, включително и на роднини на пациентите, е преустановен.
  • Достъпът на придружители при настаняване на нов пациент се извършва при строго определени правила и с прилагане на предпазни средства.

Инструкции към служителите

  • Ежедневно информираме и напомняме на служителите си да сведат до минимум социалните си контакти, и да не посещават мероприятия, на които има струпване на хора. 
  • Работим в тясно сътрудничество с местните институции - РЗИ гр. Плевен за да разберем и прилагаме най-новите съвети и насоки за COVID-19