Доброволци

Ако желаете, чрез своя доброволен труд можете да бъдете част от нашия екип. Вашият труд е безценна практическа помощ, грижа и внимание за нашите пациенти.
Доброволци в хоспис “Надежда” могат да станат:

    • студенти по медицина
    • хора с медицинско образование
    • социални работници и други съпричастни на проблематиката.

Може желаещите да са и на пенсионна възраст.
Свържете се с нас -

Дарители

Ако желаете да направите дарение в подкрепа на нашите пациенти, банковата ни сметка е:

Българска пощенска банка клон - Плевен
SWIFTBIC:BPBIBGSF
Банкова сметка: BG25BPBI79231069873901 ООД ” Плевен 21 век - 2002”

Ако желаете да дарите оборудване или да направите друго материално-битово дарение, моля, свържете се с нас на посочените телефони или ни пишете -

 

С голяма благодарност за помощта и съпричастността към нашата дейност на:

ЕТ „ Иван Арсов” с дарение на апарат за дихателна реанимация -кислороден концентратор;
Любомир Дяковски с подкрепа за тежко болните ни пациенти, чрез дарение на  медикаменти и специфични консумативи.