Линейка

На Ваше разположение е линейка за превоз на тежко болни и трудно подвижни хора със или без медицински екип (лекар и/или мед. сестра).

Линейката е оборудванa с модерна апаратура (инвалиднa количкa, носилкa с падащи крака, кислородна система, електрошок, кардиограф и др.). Със специализирания транспорт се извършва транспортиране:

  • от болница за активно лечение до хосписа или обратно  
  • от дома до хосписа
  • от хосписа до дома
  • от хосписа до други здравни институции