Ценностите на хоспис "Надежда"

  • Ние работим, за да предоставим на възрастните хора възможността да живеят достоен и качествен живот.
  • Ние вярваме, че златната възраст е важна част от живота.
  • Ние имаме уважение към личността.
  • Ние поставяме нуждите на пациентите над всичко, което правим.
  • Ние предоставяме навременни и достъпни услуги.
  • Ние използваме максимума на ресурсите, с които разполагаме, за да създадем естествена среда за живеене, съчетана с близостта на природата.
  • Ние сме чувствителни, честни и отзивчиви и сме тук, за да окажем емоционална, медицинска или духовна грижа.
  • Ние работим в екип и сътрудничество с медицински и експертен персонал, преминал специализирани обучения и подготовка за оказване на палиативни грижи.