Интензивни грижи за пациенти

В началото на 2014 г. обособихме сектор от 3 стаи за интензивни грижи за пациенти нуждаещи се от постоянно медицинско монитотиране и лечение. Медицинското оборудване включва:

    • апаратура за дихателна реанимация
    • мониторна система за 24-часово наблюдение на основните жизнени функции
    • модерни реанимационни легла
    • реанимационни колони
    • аспиратори и др.