Нова услуга - Медико-социални домашни грижи

novina 2През септември 2010 год  в гр. Плевен стартира нова услуга - медико-социални домашни грижи за болни и възрастни хора - “Вяра и надежда”.  Специализираната услуга   се предоставя на място в дома на пациента от обучен екип медицински специалисти на хоспис “Надежда”. Тя е разширение дейността на хосписа, който функционира от 8 години, а персонала има  опит в обгрижването на възрастни и болни хора след тяхното активно лечение.
Целта е бързо възстановяване на пациентите след операция или активно лечение, а при хора със затруднена мобилност предоставяне на качествена медицинска помощ в условията на дома. Така без откъсване от семейство, близки и обичайната  домашна среда, пациентите  получават адекватни професионални и високоспециализирани грижи от медицински екип с доказан опит. За нуждаещите се възрастни или болни хора  се предоставят и допълнителни услуги – домашен помощник и болногледач.