Празниците са в сърцето ни

  169

100 години споделена обич

  IMG 20191009 112249 IMG 20191009 112751

Интензивни грижи за пациенти

В началото на 2014 г. обособихме сектор от 3 стаи за интензивни грижи за пациенти нуждаещи се от постоянно медицинско монитотиране и лечение. Медицинското оборудване включва:

    • апаратура за дихателна реанимация
    • мониторна система за 24-часово наблюдение на основните жизнени функции
    • модерни реанимационни легла
    • реанимационни колони
    • аспиратори и др.

Хоспис "Надежда" 10 години юбилеен празник

10-4 10-3

Десет години изминат път изпълнен с много предизвикателства, натрупване на  богат опит, утвърждаване на добри практики и професионални умения.
Обгрижени за този период 1050 пациенти с различни здравни и социални проблеми.

 10-2 10-1

Специализиран автомобил за интензивна реанимация

novina lineikaОт месец февруари 2011 г. за  транспортиране на болните , хосписа разполага  с  нов реанимобил  Mercedes Sprinter - оборудван с необходимата медицинска апаратура за интензивна реанимация.

Нова услуга - Медико-социални домашни грижи

novina 2През септември 2010 год  в гр. Плевен стартира нова услуга - медико-социални домашни грижи за болни и възрастни хора - “Вяра и надежда”.  Специализираната услуга   се предоставя на място в дома на пациента от обучен екип медицински специалисти на хоспис “Надежда”. Тя е разширение дейността на хосписа, който функционира от 8 години, а персонала има  опит в обгрижването на възрастни и болни хора след тяхното активно лечение.
Целта е бързо възстановяване на пациентите след операция или активно лечение, а при хора със затруднена мобилност предоставяне на качествена медицинска помощ в условията на дома. Така без откъсване от семейство, близки и обичайната  домашна среда, пациентите  получават адекватни професионални и високоспециализирани грижи от медицински екип с доказан опит. За нуждаещите се възрастни или болни хора  се предоставят и допълнителни услуги – домашен помощник и болногледач.