Медицински транспорт

medicinski-transport-head-11

На Ваше разположение е линейка за превоз на тежко болни и трудно подвижни хора със или без медицински екип (лекар и/или мед. сестра).

Линейката е оборудванa с модерна апаратура (инвалиднa количкa, носилкa с падащи крака, кислородна система, електрошок, кардиограф и др.). Със специализирания транспорт се извършва транспортиране:

    • от болница за активно лечение до хосписа или обратно  
    • oт дома до хосписа
    • от хосписа до дома
    • от хосписа до други здравни институции