Екип

 • Print

 

Д-р Недю Николов Георгиев
Медицински Университет - гр. Плевен, Магистър по хуманна медицина  - 1989 г.
Участъков педиатър  Поликлиника, гр. Славяново – 2000 – 2002 г.
Лекар ординатор „Инфекциозна клиника",
МУ Плевен 1992 – 2002 г.
Придобита специалност по „ Инфекциозни болести” -1996 г.
Медицински управител хоспис „Надежда” от 15.01.2003 г. до сега
Специализиран квалификационен курс „Палиативни грижи”, Будапеща, Унгария 2005 г.
Член на УС на Българска Асоциация Палиативни грижи 
Придобита магистърска степен „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве“, МУ гр. Плевен - 2013 г.

danielaДаниела Андрееваадминистративен управител хоспис „Надежда”
Дипломиран магистър по икономика към Икономически Университет – гр.Варна
Допълнителни курсове и специализации: 
• Управление и маркетинг;
• Стратегическо планиране; 
• Управление на човешки ресурси; 
• Финансов мениджмънт – провеждани от Институт” Джон Хопкинс”;
• Демократична мрежа за България; 
• Институт Отворено общество; 
• Център за нестопанско право.
Специализиран квалификационен курс „ Палиативни грижи” Будапеща, Унгария 2005 г.
Член на КС на Българска Асоциация Палиативни грижи

Д-р Богомил Симеонов
Медицински Университет - гр.София, Магистър по хуманна медицина - 1977 г.
Придобита Специалност „Вътрешни болести“, 1985 г.
Тридесет и девет години стаж - Център за Спешна медицинска помощ, гр. Плевен |
ст.м.с. Иванка Цветкова
Бакалавър “Специалист по здравни грижи”, Медицински Университе – гр. Плевен
Професионална квалификация „ Бакалавър по Социални дейности „ Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий” - 2003 г.
Магистър по „ Управление на здравните грижи ”, Факултет „ Обществено здраве” МУ- гр. Плевен 
Член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
Двадесет и седем години стаж като ст.м.с. на 3 -то отделение по Анестезиология и интензивно лечение”
КАИЛ - МБАЛ „Г. Странски”, гр. Плевен

В лечебното заведение работи мултидисциплинарен екип от високо квалифицирани лекари, медицински сестри, рехабилитатори, социални работници.

За професионалните здравни грижи е ангажиран екип от медицински сестри и болногледачи с дългогодишен опит. Към хоспис “Надежда” работят като консултанти логопед, психолог и духовно лице.

ekip-head-12

ekip-head-11

 

 • dr

  dr

 • dr2

  dr2

 • ekip

  ekip

 • ekip3a

  ekip3a

 • ekip4

  ekip4

 • ekip5

  ekip5

 • ekip8

  ekip8

 • ekip9

  ekip9

 • ekip11

  ekip11

 • ekip14

  ekip14

 • ekip16

  ekip16

 • ekip19

  ekip19

 • ekip20

  ekip20

 • ekip21

  ekip21

 • ekip25

  ekip25

 • kabinet

  kabinet

 • nadeza-17

  nadeza-17

 • nadezda-14

  nadezda-14