ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на ХОСПИС НАДЕЖДА

I. УВОДНИ ДУМИ

Когато използвате интернет страницата на ХОСПИС НАДЕЖДА и която и да е от нашите услуги, следва да знаете, че ние използваме предоставените от вас лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност и всички приложими закони.

Като използвате интернет страницата на ХОСПИС НАДЕЖДА, вие давате своето съгласие за използването на бисквитки във вашия браузър, които не съдържат ваши лични данни. Повече информация за бисквитките можете да намерите в нашатa Политика за бисквитките.

ХОСПИС НАДЕЖДА използва услугите на други компании, за да може да предоставя и поддържа своите услуги. Това включва услуги като облачно съхраняване на данни, имейл, архив и поддръжка и др. ХОСПИС НАДЕЖДА използва само доверени партньори, които споделят ценностите ни и ангажираността ни към вашата поверителност. Ще предоставим на интернет страницата си списък с тези партньори в рамките на срока на влизане в сила на сегашните промени в Общи правила и условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитките, който е 25 май 2018 г.

За някои от услугите си ХОСПИС НАДЕЖДА използва доверени партньори, които могат да трансферират и обработват данни на потребителите в страни извън Европейския съюз и в тази връзка ХОСПИС НАДЕЖДА се грижи всяка информация на потребителите да бъде трансферирана в съответствие с приложимото законодателство и по най-сигурния възможен начин. Ще предоставим на уебсайта на интернет страницата списък и с тези партньори в рамките на срока на влизане в сила на сегашните промени в Общи правила и условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитките, който е 25 май 2018 г.

II. ИНФОРМАЦИЯ, СЪБИРАНА ОТ ХОСПИС НАДЕЖДА

Когато използвате нашите услуги, ние събираме информация, за да ги направим по-добри за вас, и поради това събираме следното:

1. Дейности, които извършвате в ХОСПИС НАДЕЖДА:

 • Дейности и услуги, които са обект на вашия интерес
 • Имейли и известия, които получавате от нас или изпращате към нас
 • Данни от бисквитките, които идентифицират IP адреса ви
 • Коментари към статии, кампании, оценка за нашите услуги, ако правите такива на сайта.

2. Елементи, които създавате в ХОСПИС НАДЕЖДА

Лични данни и съобщения, които ни изпращате, за да изпратите писмено съобщение чрез онлайн формата за контакт - име и имейл адрес

3. Елементи, които ви идентифицират

За да изпратите съобщение на ХОСПИС НАДЕЖДА, е необходимо да въведете лична информация, която включва име, телефон и имейл. Предоставянето на друга лична информация е изцяло по ваша преценка. В случай че решите да не предоставите минимално необходимите данни за изпращане на съобщение или сигнал, вие няма да може да изпратите съобщение или сигнал, но ще може да достъпите интернет страницата.

В случай че решите да изтриете част от информацията си, това може да отнеме до 1 месец, за да бъде изтрита цялата ви информация от нашите системи. Поради правни причини ние трябва да запазим данни относно вашето съгласие с нашите Общи правила и условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитките и вашето съгласие за използване на вашите данни за информационни цели за по-дълъг период. Можете да се свържете с нас нa e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III. КАК ХОСПИС НАДЕЖДА ИЗПОЛЗВА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

1. Използваме вашите данни, за да осигуряваме, персонализираме и поддържаме нашите дейности за вас или организацията, от името на която използвате нашите услуги.

2. ХОСПИС НАДЕЖДА може да използва личната информация, която сте споделили с нас, за да ви предлага специално насочено съдържание, което може да включва профилирана информация като покани за събития, въпросници и информация за въвеждане на нови услуги или дейности. Можете да се отпишете от имейл известия за лични съобщения по всяко време чрез изпращане на съобщение до This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IV. ХОСПИС НАДЕЖДА ЗАЩИТАВА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

1. Вашата сигурност е с висок приоритет и работим усилено за защита интереса на нашите потребители от неоторизиран достъп или неоторизирана промяна, разкриване или унищожаване на информация, която съхраняваме, и за въвеждане на защитни мерки, които да предпазват потребителската информация като:

 • използваме високите стандарти за качествои защита на софтуерно ниво
 • използваме мерки за физическа защита, за да предпазваме срещу неоторизиран достъп до системите ни
 • ограничаваме достъпа до лична информация, до служители, изпълнители и други лица, които имат нужда да знаят тази информация, за да я обработят. Те са обект на стриктни договорни задължения за конфиденциалност, процедури за обработка на данни и вътрешни правила и могат да бъдат дисциплинарно наказани в случай, че не спазват всичките тези задължения
 • регулярно наблюдаваме нашите системи за вероятни уязвимости и атаки.

2. Как предотвратяваме вреди и отговаряме на правни запитвания

Въвеждаме различни мерки за защита с цел сигурност на личните данни на потребителя. В случай на установен риск или неоторизиран достъп до данни или сигнал от потребител (за риск в сигурността/неоторизиран достъп) ще предприемем всички възможни мерки да ограничим риска и да проведем разследване, да отстраним слабости/пробив в сигурността и да уведомим държавните институции за защита на личните данни в съответствие със закона.

Не предоставяме „прикрит“ достъп до данни на нашите потребители или до сървърите, които съхраняват техните данни на държавни институции, но може да им дадем достъп, да запазим и споделим вашата информация в отговор на правно запитване (като съдебно разпореждане или др.), в случай че законът ни задължава за това.

V. КОНТРОЛИРАЙТЕ СВОЯТА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето право да контролирате личната си информация е много важно за нас. Поради това ние ви даваме възможност да поискате изтриване на информацията, която ни предоставяте, и чрез подадено от ваша страна желание да променяте или изтривате всяка информация, която сте ни предоставили, като ни изпратите имейл на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Моля, въздържайте се от споделяне на чувствителна лична информация относно себе си в информацията, която споделяте.

В случай че решите да изтриете част от информацията си, това може да отнеме до 1 месец, за да бъде изтрита цялата ви информация от нашите системи. Поради правни причини ние трябва да запазим данни относно вашето съгласие с нашите Общи правила и условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитките и вашето съгласие за използване на вашите данни за информационни цели за по-дълъг период. Можете да се свържете с нас нa e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

VI. ВАШИТЕ ПРАВА

ХОСПИС НАДЕЖДА уважава вашите права, свързани с поверителността, и прави всичко възможно да ги предпазва. В тази връзка имайте предвид, че:

 • Може да поискате вашите лични данни да не бъдат използвани за друга цел освен тази, за която изрично сте се съгласили и само в съответствие с настоящата Политика за поверителност и всички приложими закони.
 • Може да ограничите по всякакъв начин или напълно да оттеглите своето съгласие.
 • Може да поискате изтриване на всяка отделна или на цялата събрана лична информация за вас (правото да бъдете забравени).
 • Може да поискате да получите достъп до използваната информация за вас, да я коригирате, да използвате човешка намеса, да изразите мнение, възразите и оспорвате решение относно вас, когато решението е основано единствено на автоматизирано обработване, което предизвиква правни последствия, засягащи ви, или други последствия, които ви засягат също толкова значително.
 • Може да поискате да не бъдете адресати на комуникация.
 • Може да поискате да узнаете мястото, където се съхраняват вашите лични данни.
 • Може да поискате вашите лични данни да не бъдат изпращани или споделяни с трети страни извън Европейския съюз, когато няма предвидени подходящи мерки за защита на вашите лични данни.
 • Може да поискате вашата лична информация да бъде трансферирана на трета страна в стандартно използван формат.
 • Може да поискате информация и съдействие от нас във връзка с използването на вашите лични данни и вашите права.
 • Може да подадете жалба относно вашите права към държавните институции за защита на личните данни.

VIII. ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ

Запознавайки се с нашата Политика за поверителност Вие давате своето съгласие за използване, съхраняване и обработванена подадената от вас вашата лична информация при комуникация с ХОСПИС НАДЕЖДА. Може да ограничите или напълно да оттеглите своето съгласие по всяко време. Имайте предвид, че това не засяга законосъобразността на всички действия, извършени от ХОСПИС НАДЕЖДА, преди оттеглянето на съгласието. В случай че оттеглите съгласието си, ХОСПИС НАДЕЖДА няма да изтрие информацията, а само ще спре да използва данните ви за описаните в раздел III.

IX. ПРОМЕНИ И ИЗВЕСТИЯ

Периодично можем да изменяме/актуализираме настоящата Политика за поверителност, Общите правила и условия и Политиката за бисквитките. В случай че направим промени, ще ви уведомим чрез инструментите на интернет страницата си и/или чрез други средства, за да ви дадем възможност да прегледате промените, преди да влязат в сила. В случай че възразявате по някоя от промените, можете да преустановите използването на интернет страницата като потребител. При положение че продължите да използвате страницата ни, след като периодът на известието е изтекъл и промените са влезли в сила, това ще означава, че сте се съгласили с изменените/актуализирани Политика за поверителност, Общи правила и условия и Политика за бисквитките.

В случай че не сте съгласни с тези промени, следва да спрете използването на интернет страницата в съответствие с т. 9 от Общите правила и условия.

При необходимост ще поискаме отново вашето съгласие за обработване на личните ви данни.

X. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

В случай че имате нужда от съдействие във връзка с вашите права, настоящата Политика за поверителност или искате да ни информирате за установен риск/неоторизиран достъп или потенциален риск/неоторизиран достъп във връзка със защита на данните, може да се свържете с нас:

ХОСПИС НАДЕЖДА и респективно „Плевен 21 век – 2002“ ООД с ЕИК: 114676281, адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Шейново 20" е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и по смисъла на българското законодателство.

Когато потребител се свърже с ХОСПИС НАДЕЖДА с цел по-добро качество на обратната връзка, може да му бъде поискана допълнителна информация, за да му бъде оказано съдействие.