ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
НА ХОСПИС НАДЕЖДА

1. ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА ХОСПИС НАДЕЖДА

Собственик на съдържанието на сайта ХОСПИС НАДЕЖДА (www.hospice-hope.com) e „Плевен 21 век – 2002” ООД,ЕИК: 114676281.

ХОСПИС НАДЕЖДА е лечебно заведение по смисъла на закона за лечебните заведения, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, и специфични грижи на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми. ХОСПИС НАДЕЖДА работи, за да предостави на възрастните хора възможността да живеят достоен и качествен живот, предоставя навременни и достъпни услуги, честна и отзивчива среда за оказване на емоционална, медицинска или духовна грижа.

Настоящите Общи правила и условия уреждат отношенията между ХОСПИС НАДЕЖДА, наричано по-долу за краткост ХОСПИС НАДЕЖДА или „www.hospice-hope.com", от една страна, и физическо, юридическо лице, непeрсoнифицирано дружество, държавно или общинско учреждение или друг субект, от друга страна, който е заредил домейна www.hospice-hope.com в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта www.hospice-hope.com).

Ние поддържаме пълна прозрачност относно информацията, която събираме за Вас, как тази информация се използва и споделя и Вашите права относно личните Ви данни.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Достъпването на съдържанието на www.hospice-hope.com дава на посетителите на сайта или клиентите на Хоспис Надежда възможност да получат съдържащата се на сайта информация или да се възползват от нея по начина, описан в настоящите Общи правила и условия, след изричното им съгласие. При несъгласие клиентите са освободени от ангажимента да достъпват информацията и услугите на www.hospice-hope.com.

 • Информираме ви, че, достъпвайки и/или използвайки интернет страницата www.hospice-hope.com, вие сключвате правно обвързващо споразумение с ХОСПИС НАДЕЖДА, което включва Общи правила и условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитки и други условия, които ще видите в момента, в който за първи път използвате определени функции в сайта на ХОСПИСНАДЕЖДА. Нови функции могат да бъдат добавяни от ХОСПИС НАДЕЖДА периодично.
  В случай че не сте съгласни с това СПОРАЗУМЕНИЕ, не достъпвайте, не се регистрирайте, не използвайте интернет страницата.
 • За да използвате страницата на ХОСПИС НАДЕЖДА, вие се съгласявате, че сте навършили минимална възраст според дефиницията на вашето местно законодателство. Интернет страницата не трябва да се ползва от лица под 14-годишна възраст.
 • Информацията и съдържанието на www.hospice-hope.com могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона
 • Използвайки интернет страницатана ХОСПИСНАДЕЖДА, вие давате своето съгласие за използването на бисквитки във вашия браузър. Повече информация за бисквитките можете да намерите в Политика за бисквитките.
 • Вие сте отговорни и задължени относно всяка информация, съдържание и действия, свързани с вашите лични данни. Когато изпращате съобщение или сигнал до ХОСПИС НАДЕЖДА, ние изискваме минимално количество лични данни – име, телефон и e-mail за обратна връзка. Моля, въздържайте се от споделяне на чувствителна лична информация
 • В случай че подозирате, че някой се опитва да застраши вашите лични данни, длъжни сте незабавно да уведомите ХОСПИС НАДЕЖДА
 • Когато изпращате предложения или давате обратна връзка на ХОСПИС НАДЕЖДА относно нашата дейност, вие се съгласявате, че ХОСПИС НАДЕЖДА може да ги използва и споделя (но не е задължено) за всяка цел без компенсация за вас
 • Информацията и съдържанието на www.hospice-hope.com могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

ХОСПИС НАДЕЖДА използва бисквитки, за да осигурява сигурността на предоставяните в интернет страницата си услуги.

3. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ХОСПИС НАДЕЖДА

 • ХОСПИС НАДЕЖДА е здравно заведение, чиято дейност е в сферата на здравеопазването и съдържанието на него следва да е свързано с областите здраве и здравеопазване. Дейността на ХОСПИС НАДЕЖДА е свързана с информиране за услугите, които предлага, новини, събиране на доброволна анкетна информация и отговаряне на съобщения/запитвания от Посетителите. 
 • Предоставяното съдържание или информация в сайта не трябва да нарушават закона или нечии права (включително права на интелектуална собственост или сключен договор)
 • ХОСПИС НАДЕЖДА може да осъществява достъп, да съхранява и използва всяка информация, която предоставяте, в съответствие с тези Правила и Условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки
 • ХОСПИС НАДЕЖДА може да е задължен по закон да ограничава и/или отстранява определена информация или съдържание от интернет страницата си
 • ХОСПИС НАДЕЖДА предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми, възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други
 • Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на ХОСПИС НАДЕЖДА
 • Екипът на ХОСПИС НАДЕЖДА се стреми да поддържа интернет страницата безопасна, но не може да го гарантира. Молим да съдействате според възможностите си за опазване на нейната сигурност.

4. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • ХОСПИС НАДЕЖДА си запазва всички права на интелектуална собственост върху интернет страницата (включително лого и съдържание, техническо или интелектуално)
 • Не трябва да копирате или използвате информация, съдържание или данни на интернет страницата на ХОСПИС НАДЕЖДА, освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на ХОСПИС НАДЕЖДА
 • Не трябва да копирате, модифицирате или създавате производни варианти на интернет страницата на ХОСПИС НАДЕЖДА, нейните дейности или друга свързана информация, освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на ХОСПИС НАДЕЖДА

5. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Стараем се да поддържаме правилното функциониране, липсата на вируси и безопасността на интернет страницата на ХОСПИС НАДЕЖДА, но вие я използвате на своя отговорност. Ние предоставяме интернет страницата на ХОСПИС НАДЕЖДА в състоянието, в което е, без каквито и да било изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и липса на нарушения. Не гарантираме, че интернет страницата на ХОСПИС НАДЕЖДА ще бъде винаги безопасна, защитена и без грешки или че ще функционира винаги без прекъсвания, забавяния или проблеми. ХОСПИС НАДЕЖДА не носи отговорност за действията, съдържанието, информацията или данните на трети лица, а вие освобождавате нас, нашите директори, ръководители, служители и представители от каквито и да било претенции и вреди, известни и неизвестни, произлизащи от или свързани по някакъв начин с всеки иск, който имате срещу такива трети лица.

6. ПРОМЕНИ

Периодично можем да изменяме/актуализираме настоящите Общи правила и условия, Политика за поверителност и Политика за бисквитките. В случай че направим каквито и да е промени, ще ви уведомим чрез нашите услуги и/или чрез други средства, за да ви дадем възможност да прегледате промените, преди да влязат в сила. В случай че продължите да използвате нашите услуги, след като периодът на известието е изтекъл и промените са влезли в сила, това ще означава, че сте се съгласили с изменените/актуализирани Общи правила и условия, Политика за поверителност и Политика за бисквитките.
В случай че не сте съгласни с тези промени, следва да спрете използването на интернет страницата и да прекратите вашето потребителство в съответствие с т. Прекратяване. 

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Може да прекратите това СПОРАЗУМЕНИЕ по всяко време, като просто спрете да използвате страницата. При прекратяване вие губите правото да осъществявате достъп или използвате интернет страницата като потребители.

2. Прекратяване от страна на ХОСПИС НАДЕЖДА. ХОСПИС НАДЕЖДА може да прекрати това СПОРАЗУМЕНИЕ, като изпрати имейл до вас в следните случаи:

 • В случай че ХОСПИС НАДЕЖДА престане да експлоатира интернет страницата
 • В случай че ХОСПИС НАДЕЖДА смята, че предоставяте невярна информация или че сте под минимално изискуемата за използване на интернет страницата възраст
 • В случай че ХОСПИС НАДЕЖДА смята, че нарушавате задълженията си като потребители
 • В случай че ХОСПИС НАДЕЖДА смята, че нарушавате правата на други лица или застрашавате сигурността на интернет страницата на ХОСПИС НАДЕЖДА или други лица
 • В случай че нарушите тези правила и условия по всякакъв друг начин.

3. Дори и след прекратяване на СПОРАЗУМЕНИЕТО в сила остават Правата на ХОСПИС НАДЕЖДА да използва и разкрива обратната връзка от потребителите.

8. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 • Всички клаузи ще бъдат регулирани от българското законодателство без оглед на нормите за стълкновение на закони
 • Всеки спор във връзка с тези правила и условия ще бъде решаван по взаимно съгласие и разрешаван според законите на Република България
 • В случай че някой предяви претенция срещу ХОСПИС НАДЕЖДА, свързан с действия на потребители, съдържание или информация на интернет страницата на ХОСПИС НАДЕЖДА, качени от потребители, потребителят ще обезщети ХОСПИС НАДЕЖДА за всички вреди, загуби и разходи от всякакъв вид (включително разумни правни такси и разноски), свързани с такъв иск.

9. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

В случай че имате нужда от съдействие във връзка с вашите права, с настоящата Политика за поверителност или искате да ни информирате за установен риск/неоторизиран достъп или потенциален риск/неоторизиран достъп във връзка със защита на данните, можете да се свържете с нас:

ИМЕ: „Плевен 21 век – 2002” ООД
АДРЕС: Плевен, ул. „Шейново" 20
ЕИК: 114676281
МОЛ/GDPR: Даниела Андреева 0888848639 // 0888552740
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

„Плевен 21 век - 2002„ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и по смисъла на българското законодателство.

Когато потребител се свърже с ХОСПИС НАДЕЖДА с цел по-добро качество на обратната връзка, може да му бъде поискана допълнителна информация, за да му бъде оказано съдействие.

Информацията и исканията се обработват безплатно.