Екип

Ние сме тук за Вас и Вашите близки

  • За грижите за възрастните и болните пациенти сме създали отговорен мултидисциплинарен екип от високо квалифицирани лекари, медицински сестри, рехабилитатори, социални работници. 
  • За професионалните здравни грижи са ангажирани медицински сестри и болногледачи с дългогодишен опит. 
  • Медицинският и експертен персонал е преминал специализирани обучения и подготовка за оказване на палиативни грижи.   
  • Към хоспис “Надежда” работят като консултанти логопед, психолог и духовно лице.

Д-р Недю Николов Георгиев

Медицински Университет - гр. Плевен, Магистър по хуманна медицина - 1989 г. Участъков педиатър Поликлиника, гр. Славяново – 2000 – 2002 г. Лекар ординатор „Инфекциозна клиника", МУ Плевен 1992 – 2002 г. Придобита специалност по „ Инфекциозни болести” -1996 г. Медицински управител хоспис „Надежда” от 15.01.2003 г. до сега Специализиран квалификационен курс „Палиативни грижи”, Будапеща, Унгария 2005 г. Член на УС на Българска Асоциация Палиативни грижи Придобита магистърска степен „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве“, МУ гр. Плевен - 2013 г.

Даниела Андреева

административен управител хоспис „Надежда”

Дипломиран магистър по икономика към Икономически Университет – гр.Варна Допълнителни курсове и специализации:
Управление и маркетинг; Стратегическо планиране; Управление на човешки ресурси; Финансов мениджмънт – провеждани от Институт” Джон Хопкинс”; Демократична мрежа за България; Институт Отворено общество; Център за нестопанско право. Специализиран квалификационен курс „ Палиативни грижи” Будапеща, Унгария 2005 г. Член на КС на Българска Асоциация Палиативни грижи

Д-р Богомил Симеонов

Медицински Университет - гр.София, Магистър по хуманна медицина - 1977 г. Придобита Специалност „Вътрешни болести“, 1985 г. Тридесет и девет години стаж - Център за Спешна медицинска помощ, гр. Плевен.
ст.м.с. Иванка Цветкова

Бакалавър “Специалист по здравни грижи”, Медицински Университе – гр. Плевен Професионална квалификация „ Бакалавър по Социални дейности „ Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий” - 2003 г. Магистър по „ Управление на здравните грижи ”, Факултет „ Обществено здраве” МУ- гр. Плевен Член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи Двадесет и седем години стаж като ст.м.с. на 3 -то отделение по Анестезиология и интензивно лечение” КАИЛ - МБАЛ „Г. Странски”, гр. Плевен