Екип

Ние сме тук за Вас и Вашите близки

  • За грижите за възрастните и болните пациенти сме създали отговорен мултидисциплинарен екип от високо квалифицирани лекари, медицински сестри, рехабилитатори, социални работници. 
  • За професионалните здравни грижи са ангажирани медицински сестри и болногледачи с дългогодишен опит. 
  • Медицинският и експертен персонал е преминал специализирани обучения и подготовка за оказване на палиативни грижи.   
  • Към хоспис “Надежда” работят като консултанти логопед, психолог и духовно лице.

Д-р Недю Николов Георгиев

Медицински Университет - гр. Плевен, Магистър по хуманна медицина - 1989 г. Участъков педиатър Поликлиника, гр. Славяново – 2000 – 2002 г. Лекар ординатор „Инфекциозна клиника", МУ Плевен 1992 – 2002 г. Придобита специалност по „ Инфекциозни болести” -1996 г. Медицински управител хоспис „Надежда” от 15.01.2003 г. до сега Специализиран квалификационен курс „Палиативни грижи”, Будапеща, Унгария 2005 г. Член на УС на Българска Асоциация Палиативни грижи Придобита магистърска степен „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве“, МУ гр. Плевен - 2013 г.

Даниела Андреева

административен управител хоспис „Надежда”

Дипломиран магистър по икономика към Икономически Университет – гр.Варна Допълнителни курсове и специализации:
Управление и маркетинг; Стратегическо планиране; Управление на човешки ресурси; Финансов мениджмънт – провеждани от Институт” Джон Хопкинс”; Демократична мрежа за България; Институт Отворено общество; Център за нестопанско право. Специализиран квалификационен курс „ Палиативни грижи” Будапеща, Унгария 2005 г. Член на КС на Българска Асоциация Палиативни грижи

Д-р Аюб Ахмат

Завършва като общопрактикуващ лекар през 1994г., а 2000г. - магистър със специалност "Неврология" - Медицински Университет гр. Плевен.
ст.м.с. Цеца Григорова Донова

Медицински Университет - гр. Плевен - завършва през 1974г. като отличник на випуска. От 1974 до 1994г. е мед. сестра в инфекциозна клиника УМБАЛ "Г.Странски", гр. Плевен. В периода от 1980 до 1984г. прави прекъсване, заради работа по специалността в Либия. От 1994 до 2000г. е на служба в Йемен, като от 2000 до 2004г. е на щат в Американска петролна компания в столицата Сана. 
От 2005 до 2016г е мед. сестра в Англия - в Nursing home и  в държаванта болница на гр Уорик. От Август 2016г е на длъжността старша медицинска сесестра в хоспис "Надежда".